Resimli Bulmaca iOS

 • Publisher:
 • Release Date:
Resimli Bulmaca Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Resimli Bulmaca ile saatler sürecek olan bir e?lenceye haz?r m?s?n?z?Ekranda yer alan dört resmin ortak noktas?n? bulun ve kelimeyi tahmin edin! Kelimeleri buldukça hem alt?n kazan?n hem de yeni bulmacalara ula??n. Tak?ld???n?z kelimeler mi oldu? Dilerseniz biriktirdi?inizResimli Bulmaca ile saatler sürecek olan bir e?lenceye haz?r m?s?n?z?Ekranda yer alan dört resmin ortak noktas?n? bulun ve kelimeyi tahmin edin! Kelimeleri buldukça hem alt?n kazan?n hem de yeni bulmacalara ula??n. Tak?ld???n?z kelimeler mi oldu? Dilerseniz biriktirdi?iniz alt?nlar? kullanarak resimler hakk?nda ipucu alabilir ya da an?nda sorunun cevab?n? ö?renebilirsiniz...Saatler süren oyun yap?s? ile hem çok e?lenecek hem de zihninizi çal??t?racaks?n?z!Özellikler- Seviye atlad?kça alt?n biriktirme ve aç?lacak olan yeni bulmacalar.- Resimlere daha yak?ndan bakabilmeniz için büyütme özelli?i.- Tak?ld???n?z bulmacalarda kullanabilece?iniz iki farkl? yard?mc?.- Ücretsiz güncellemeler ile oyuna eklenecek olan yeni bulmacalar.- Saatler süren oyun yap?s?. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of