Sorumpiyat iOS

 • Publisher:
 • Release Date:
Sorumpiyat Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Awaiting 3 more ratings

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Sorumpiyat heyecan? bir benzeri olmayan anl?k ödüllü bilgi yar??mas?d?r. Sorumpiyata ücretsiz kat?ld???n?zda sorular?n?z gün boyunca farkl? saatlerde telefona dü?er. En h?zl? do?ru cevab? veren en yüksek puan? kazan?r. Sorumpiyat e?lencesi ba??ml?l?k yapar.Sorumpiyat heyecan? bir benzeri olmayan anl?k ödüllü bilgi yar??mas?d?r. Sorumpiyata ücretsiz kat?ld???n?zda sorular?n?z gün boyunca farkl? saatlerde telefona dü?er. En h?zl? do?ru cevab? veren en yüksek puan? kazan?r. Sorumpiyat e?lencesi ba??ml?l?k yapar. Art?k gelen sorular?n cevaplar?n? internetten aray?p bulmak kolay de?il. Güncel veya ansiklopedik, diziler veya tarih. Ula?mas? kolay çözmesi kurnazl?k gerektiren her soru Sorumpiyatta.Risk al?p anl?k cevap veren, bildi?inden çekinmeyenin kazand??? yar??ma Sorumpiyat. Haftal?k ve ayl?k s?ralamalarda dereceye girenleri süpriz hediyeler kazan?yor. En haz?r cevap keskin zekal? taraftar kim? Cevaplar Sorumpiyatta.Kat?l?n rakibinizden daha h?zl? do?ru cevab? verin kazan?n ! Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of