• Publisher:
 • Release Date:
Tavla Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Tavla - Backgammon - Puff - Poof - Tric Trac - Tablas Reales - Tavole Reale - Tavli - Portes - Plakoto - Fevga - Takteh - Shesh Besh - Narde ????? - Gamago - Tawla - ??? - ????? - ??????? - ???? - Τ?βλι - ??????? - ??

  [TÜRKÇE] (for English explanation see
  Tavla - Backgammon - Puff - Poof - Tric Trac - Tablas Reales - Tavole Reale - Tavli - Portes - Plakoto - Fevga - Takteh - Shesh Besh - Narde ????? - Gamago - Tawla - ??? - ????? - ??????? - ???? - Τ?βλι - ??????? - ??

  [TÜRKÇE] (for English explanation see below)

  Uygulama Aç?klamas?:
  Tavla: Klasik Erkek Tavlas?.

  Özellikler:
  * Rakip seçimi:
  a. Kar??l?kl? oyun
  b. iPhone'a kar??

  * iPhone ya da iPod touch'? sallayarak zar atabilirsiniz,

  * Parlak ve güzel bir kullan?c? arayüzü,

  * Kolay kullan?m,

  * Gerçek ses kay?tlar? ile zenginle?tirilmi? zar ve ta? sesleri e?li?inde harika bir tavla oyunu.

  Not: Say?n Tavla severler, göstermi? oldu?unuz ilgiye te?ekkür ederiz. Sizlerden ve uygulamam?z? test eden sevgili arkada?lar?m?zdan gelen ele?tiri ve öneriler ?????nda uygulamam?z?n yeni versiyonlar? gelmek üzere, ?imdiki kullan?c?lar ürün fiyat?ndaki art??lardan etkilenmeden güncellemeleri bedava alabilecekler.


  Yorumlar?n?z bizim için önemlidir. Lütfen dilek, ?ikayet ve önerileriniz için bizimle isupport (at) aldiva.ch adresinden ileti?ime geçiniz.

  Sayg?lar?m?zla,

  Aldiva Sarl.


  [ENGLISH]

  Application description:
  Classic backgammon game (real man's style) in your device.

  Features:
  * Opportunity to choose your opponent:
  a. Player vs. Player
  b. Player vs. iPhone

  * Rolling dices by shaking iPhone/iPod Touch,

  * Shiny interface,

  * Easy useability,

  * Perfect backgammon experience with genuine dice roll and chip moving sounds.

  PS: We are continuously developing our application and prices may be increased. Current customers will benefit from free of charge update.

  Your comments are valuable, please do not hesitate to send your e-mails: isupport(at)aldiva.ch
  Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of