TheKviz iOS

TheKviz Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Prvi kviz, koji usput ima zbilja „maštovit“ naziv, TheKviz - nastao u našoj „tvornici kvizov i mo?ete ga skinuti na Vaš iPhone i iPod ve? sada!TheKviz je besplatan a sastoji se od ve? sada velikog broja pitanja koja se a?uriraju na dnevnoj bazi. Dakle,Prvi kviz, koji usput ima zbilja „maštovit“ naziv, TheKviz - nastao u našoj „tvornici kvizov i mo?ete ga skinuti na Vaš iPhone i iPod ve? sada!TheKviz je besplatan a sastoji se od ve? sada velikog broja pitanja koja se a?uriraju na dnevnoj bazi. Dakle, u ovom kvizu mo?ete nai?i na pitanje o nekom va?nom doga?aju koji se dogodio baš danas! Kako je to mogu?e? Tako što svaki put kada po?elite zaigrati ovu kviz-aplikaciju Vi skidate pitanja s našeg servera.Tko smo mi?Razvoj ove aplikacije ostvaren je suradnjom dvije ve? dokazane tvrtke na svojim poljima: Betaware i Audeo.Betaware - koja se bavi izradom mobilnih aplikacija i koja ima ve? dugu listu uspješnih aplikacija koja su bazirana na web tehnologijama. Ovo je prva igra koju su napravili za mobilni ure?aj. Posjetite nas na www.betaware.hrAudeo – tvrtka je ve? postigla uspjeh sa svojom aplikacijom The Quiz koju mo?ete prona?i na AppStoreu (ikona i link na to). Ta aplikacija na engleskom jeziku sa bazom od ?ak 3000 pitanja je bila na samom vrhu edukacijskih i trivia igrica u mnogim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj. TheKviz je još ambiciozniji projekt! Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of