Turkiye Texas Poker Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Dünyaca me?hur poker oyunu! Tutkuyla takip edilen,k??k?rt?c?,bedava indirip kay?ts?z giri? yapabilece?iniz,para harcamadan e?lenebilece?iniz müthi? zevkli bir oyun. ???Oyun özellikleri??? 1.Kay?ts?z giri?: Kay?t yapmadan direk oyuna ba?layabilirsiniz. 2.Çok say?da ödül:Oyun tamamen bedava indirilip oynanabilir.Hergün ilk giri?inizde ödül kazan?rs?n?z.?flas ederseniz yard?m ödülü al?rs?n?z.Oyun odalar?ndaki de?erli sand??? aç?p çe?itli ödüllü aktivitelere katlabilirsiniz.Merak etmeyin çok çe?itli yollarla sizlereücretsiz chip kazand?r?p uzman olma yolunda uzun mesafeler kat etmenize yard?mc? olaca??z. 3.Çe?itli oyun gruplar?:ortak alan,eleme,yükselme,pc ile oyna gibi birçok platformda diledi?iniz ?ekilde oynayabilirsiniz.Amac?m?z sizleri memnun etmek! 4.?nteraktif arkada? sistemi:Arkada?lar?n?z? görebilir,daha da ötesi online arkada?lar?n?z? takip edebilirsiniz.Her zaman ve her yerde arkada?lar?n?zla mücadele edebilirsiniz,karar ver,kazan yada kaybet. 5.E?lenceli ?irin ifade paketleri:çok say?da sevimli ifade karakterleriyle oyun stresinden kurtulun,kendinize bir ayr?cal?k yap?n. 6.Kullan?c? deneyimleri:Ola?anüstü ekran ayarlar?,ak?c? ve h?zl? sayfa düzeni,Kart da??t?m i?levselli?i ile bu oyunun ayr?cal???n? ya?ayacaks?n?z. 7.Ba?lant? kolayl???:Çok say?da internet ba?lant?s?n? destekler.En dü?ük bazda bile wifi ba?lant?s?yla oyuna giri? yap?labilir.A? ba?lant?n?z? zorlamaz. Sorular?n?z için lütfen bizimle ileti?ime geçin: Tel : +86-0755- 86630020
Developer: Boyaa Interactive
Genre(s): Miscellaneous, Board Games
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.