Turkiye Texas Poker iOS

Turkiye Texas Poker Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Dünyaca me?hur poker oyunu! Tutkuyla takip edilen,k??k?rt?c?,bedava indirip kay?ts?z giri? yapabilece?iniz,para harcamadan e?lenebilece?iniz müthi? zevkli bir oyun. ???Oyun özellikleri??? 1.Kay?ts?z giri?: Kay?t yapmadan direk oyuna ba?layabilirsiniz. 2.Çok say?daDünyaca me?hur poker oyunu! Tutkuyla takip edilen,k??k?rt?c?,bedava indirip kay?ts?z giri? yapabilece?iniz,para harcamadan e?lenebilece?iniz müthi? zevkli bir oyun. ???Oyun özellikleri??? 1.Kay?ts?z giri?: Kay?t yapmadan direk oyuna ba?layabilirsiniz. 2.Çok say?da ödül:Oyun tamamen bedava indirilip oynanabilir.Hergün ilk giri?inizde ödül kazan?rs?n?z.?flas ederseniz yard?m ödülü al?rs?n?z.Oyun odalar?ndaki de?erli sand??? aç?p çe?itli ödüllü aktivitelere katlabilirsiniz.Merak etmeyin çok çe?itli yollarla sizlereücretsiz chip kazand?r?p uzman olma yolunda uzun mesafeler kat etmenize yard?mc? olaca??z. 3.Çe?itli oyun gruplar?:ortak alan,eleme,yükselme,pc ile oyna gibi birçok platformda diledi?iniz ?ekilde oynayabilirsiniz.Amac?m?z sizleri memnun etmek! 4.?nteraktif arkada? sistemi:Arkada?lar?n?z? görebilir,daha da ötesi online arkada?lar?n?z? takip edebilirsiniz.Her zaman ve her yerde arkada?lar?n?zla mücadele edebilirsiniz,karar ver,kazan yada kaybet. 5.E?lenceli ?irin ifade paketleri:çok say?da sevimli ifade karakterleriyle oyun stresinden kurtulun,kendinize bir ayr?cal?k yap?n. 6.Kullan?c? deneyimleri:Ola?anüstü ekran ayarlar?,ak?c? ve h?zl? sayfa düzeni,Kart da??t?m i?levselli?i ile bu oyunun ayr?cal???n? ya?ayacaks?n?z. 7.Ba?lant? kolayl???:Çok say?da internet ba?lant?s?n? destekler.En dü?ük bazda bile wifi ba?lant?s?yla oyuna giri? yap?labilir.A? ba?lant?n?z? zorlamaz. Sorular?n?z için lütfen bizimle ileti?ime geçin: Tel : +86-0755- 86630020 Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of