Wisielec++ Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Gra Wisielec jest tak popularna, ?e jakikolwiek jej opis jest zb?dny. Gwoli wyja?nienia dla tych niewtajemniczonych gra polega na odgadywaniu hase? przypisanych do okre?lonej kategorii.Hmm co wi?c czyni nasz? gr? wyj?tkow??- oryginalny design,- bogata baza hase? podzielona na 16 kategorii (8Gra Wisielec jest tak popularna, ?e jakikolwiek jej opis jest zb?dny. Gwoli wyja?nienia dla tych niewtajemniczonych gra polega na odgadywaniu hase? przypisanych do okre?lonej kategorii.Hmm co wi?c czyni nasz? gr? wyj?tkow??- oryginalny design,- bogata baza hase? podzielona na 16 kategorii (8 dost?pnych poprzez inApp),- dwa tryby gry: 1 Gracz i 2 Graczy (mo?liwo?? wprowadzania w?asnych hase?),- Game Center: 10 osi?gni?? i tablica liderów (tryb dla 1 Gracza).Wisielec++ jest nasz? pierwsz? gr?, kolejne ju? wkrótce. Gra jest darmowa ale zawiera reklamy i elementy p?atne (inApp), mamy nadziej?, ?e w ten sposób osi?gnie sukces a my b?dziemy mogli j? rozwija? (nowe kategorie, multiplayer po WIFI).Czekamy na Wasze opinie Bluelinden Team Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of