Zywiol Riders HD Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Ryk silnika i pr?dko?? to ?ywio? prawdziwych twardzieli. Je?li jeste? jednym z nich, ?ywio? Riders jest dla Ciebie. Uwa?aj na ko?cz?ce si? paliwo i zbieraj butelki wody, aby doda? tyle gazu ile trzeba, ?eby osi?gn?? jak najlepszy czas!Wskakuj na motocykl i :- do?wiadcz realistycznejRyk silnika i pr?dko?? to ?ywio? prawdziwych twardzieli. Je?li jeste? jednym z nich, ?ywio? Riders jest dla Ciebie. Uwa?aj na ko?cz?ce si? paliwo i zbieraj butelki wody, aby doda? tyle gazu ile trzeba, ?eby osi?gn?? jak najlepszy czas!Wskakuj na motocykl i :- do?wiadcz realistycznej grafiki 3d, dostosowanej do najnowszych urz?dze? mobilnych (obs?uga Retina iPad3)- prowad? motor zza pleców kierowcy lub prze??cz si? w unikalny tryb FPP- ?cigaj si? na trzech ró?nych trasach wype?nionych przeszkodami i zakr?tami- prowad? motocykl za pomoc? akcelerometru lub joysticka- podziel si? swoim wynikiem na Facebooku i poka? znajomym, kto tu jest prawdziwym twardzielem!Projekt gry : Pride & Glory InteractiveProdukcja gry : Shinra Games-------------------------------The sound of roaring engine and high speed are made for tough guys. If You are one of them, ?ywio? Riders is for you.Look out for the running out fuel and collect bottles of water, to go faster and achieve the best possible result!Hop on your motorcycle and :- experience stunning 3d graphics optimized to push newest mobile devices to the limit (Retina iPad3 support)- steer Your motorcycle from third person view or switch into the unique first person perspective- race through three different tracks filled with obstacles and curves- steer Your motorcycle with use of tilt or touch.- share your score on Facebook and show your friends, who’s the real tough guy!Game Production : Pride & Glory InteractiveGame Development : Shinra Games Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of