Samurai Warriors 3 Wii

Samurai Warriors 3 Image
Metascore
55

Mixed or average reviews - based on 26 Critics

User Score
7.3

Mixed or average reviews- based on 23 Ratings

Summary: Making its debut exclusively on Wii, Samurai Warriors 3 takes total advantage of Nintendo's new Classic Controller PRO.
Buy On
Rating: T
Official Site: http://samuraiwarriors3.com
Developer: Omega Force
Genre(s): Action, Beat-'Em-Up, Beat-'Em-Up, 3D
Cast Credit
Keith Silverstein English Voice: Kotaro Fuma
Gideon Emery English Voice: Kanbei Kuroda
Hisao Egawa Voice: Shimazu Yoshihiro
Peter Doyle English Voice: Muneshige Tachibana
Unsho Ishizuka Voice: Ujiyasu Hojo
Takahiro Kawachi Voice: Imagawa Yoshimoto
Daisuke Gori Voice: Takeda Shingen/Narration
Akio Otsuka Voice: Honda Tadakatsu
Jurota Kosugi Voice: Oda Nobunaga
Joji Nakata Voice: Uesugi Kenshin/Tokugawa Ieyasu
Naomi Shindo Voice: Mori Ranmaru/Tachibana Ginchiyo
Hiroshi Isobe Voice: Saika Magoichi
Grant George English Voice: Tadakatsu Honda
Masaya Takatsuka Voice: Naoe Kanetsugu/Kuroba Kanbei
Roger Craig Smith English Voice: Keiji Maeda
Cindy Robinson English Voice: No
Cindy Robinson English Voice: No
Darrel Guilbeau English Voice: Masamune Date
Eiji Takemoto Voice: Ishida Mitsunari/Shibata Katsuie
Shinichi Yamada Voice: Shima Sakon
Dave B. Mitchell English Voice: Toshiie Maeda
Takahiro Fujimoto Voice: Fukushima Masanori
Christopher Corey Smith English Voice: Nobunaga Oda
Ted Sroka English Voice: Kiyomasa Kato
Emily Bauer English Voice: Nene
Tom Wyner English Voice: Yoshihiro Shimazu
Laura Bailey English Voice: Aya
Kyle Hebert English Voice: Ujiyasa Hojo
Takeshi Kusao Voice: Sanada Yukimura
Johnny Yong Bosch Yukimura Sanada
Johnny Yong Bosch Yukimura Sanada
Spike Spencer English Voice: Nagamasa Azai
Vic Mignogna English Voice: Yoshimoto Imagawa
Vic Mignogna English Voice: Yoshimoto Imagawa
Hikaru Midorikawa Voice: Akechi Mitsuhide
Ryoutarou Okiayu Voice: Chokosabe Motochika
Yuko Nagashima Voice: Kunoichi
Luci Christian English Voice: Kai
Mariko Suzuki Voice: No
Nobuyuki Hiyama Voice: Date Masamune/Fuma Kotaro
Tomokazu Sugita Voice: Kato Kiyomasa
Travis Willingham English Voice: Kenshin Uesugi
Hiroki Touchi Voice: Tachibana Muneshige
Troy Baker English Voice: Hanzo Hattori
Ai Maeda Voice: Oichi
Wakana Yamazaki Voice: Okuni/Nene
Masami Suzuki Voice: Kai
Makiko Omoto Voice: Ina
Umeka Shoji Voice: Takenaka Hanbei/Aya
Hiroshi Okamoto Voice: Takamaru
G.K. Bowes English Voice: Kunoichi
Matthew Quinn Forbes English Voice: Motonari Mori
Hikaru Midorikawa Voice: Akechi Mitsuhide
David Lodge English Voice: Katsuie Shibata
Troy Baker English Voice: Hanzo Hattori
Katsuyuki Konishi Voice: Maeda Toshiie
Wakana Yamazaki Voice: Okuni/Nene
Nobuyuki Hiyama Voice: Date Masamune/Fuma Kotaro
Yuri Lowenthal English Voice: Hanbei Takenaka
Spike Spencer English Voice: Nagamasa Azai
Luci Christian English Voice: Kai
Travis Willingham English Voice: Kenshin Uesugi
Laura Bailey English Voice: Aya
Wally Wingert English Voice: Motochika Chosokabe
Wally Wingert English Voice: Motochika Chosokabe
Johnny Yong Bosch Yukimura Sanada
Johnny Yong Bosch Yukimura Sanada
Kyle Hebert English Voice: Ujiyasa Hojo
Vic Mignogna English Voice: Yoshimoto Imagawa
Vic Mignogna English Voice: Yoshimoto Imagawa
Hideo Ishikawa Voice: Toyotomi Hideyoshi/Mori Motonari
Dave Mallow English Voice: Ieyasu Tokugawa
Karen Strassman English Voice: Okuni
Michael Lindsay English Voice: Kanetsugu Naoe
Neil Kaplan English Voice: Shingen Takeda
Steve Kramer English Voice: Sakon Shima
Tara Platt English Voice: Ranmaru Mori
Tara Platt English Voice: Ranmaru Mori
Tomokazu Sugita Voice: Kato Kiyomasa
Brian Beacock English Voice: Hideyoshi Toyotomi
Skip Stellrecht English Voice: Magoichi Saika
Yuji Ueda Voice: Maeda Keiji
Dan Woren English Voice: Masanori Fukushima
Takeshi Kusao Voice: Sanada Yukimura
Takaya Kuroda Voice: Hattori Hanzo
Hiroki Touchi Voice: Tachibana Muneshige
Jessica Straus English Voice: Ina
Makiko Omoto Voice: Ina
Ai Maeda Voice: Oichi
Yuko Nagashima Voice: Kunoichi
Mariko Suzuki Voice: No
Masami Suzuki Voice: Kai
Tom Wyner English Voice: Yoshihiro Shimazu
Emily Bauer English Voice: Nene
Ryoutarou Okiayu Voice: Chokosabe Motochika
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.