61
6.3
Strand Releasing | Release Date: November 21, 2003
Summary: A romantic triangle teen drama set in modern Taipei.
Watch Now
Buy On

Details

Runtime: 85 min
Production: Pyramide Productions
Genres: Drama, Romance
Countries: Taiwan, France
Language: Mandarin
Director Credit
Chih-yen Yee Director
Writer Credit
Chih-yen Yee Writer
Principal Cast Credit
Bo-lin Chen Zhang Shihao
Lunmei Kwai Meng Kerou
Shu-hui Liang Lin Yuezhen
Cast Credit
Joanna Chou Mrs. Meng
Producer Credit
Hsiao-ming Hsu Producer
Peggy Chiao Producer
T'ung Wang Executive Producer