98
8.8
Columbia Pictures | Release Date: August 30, 2002
Summary: Akira Kurosawa's 1956 classic, set in 16th Century Japan, stands as the prototypical action film.
Watch Now
Stream On
Stream On
Stream On

Details

Runtime: 207 min
Rating: Unrated
Production: Toho Company
Genres: Action, Adventure, Drama
Country: Japan
Language: Japanese
Home Release Date: Mar 1, 1999
Director Credit
Akira Kurosawa Director
Writer Credit
Akira Kurosawa Written By
Hideo Oguni Written By
Shinobu Hashimoto Written By
Principal Cast Credit
Toshirô Mifune Kikuchiyo
Cast Credit
Bokuzen Hidari Yohei
Daisuke Katô Shichiroji
Eijirô Tôno Thief
Isao Kimura Katsushirô Okamoto
Kamatari Fujiwara Manzô - Father Of Shino
Keiko Tsushima Shino
Kokuten Kôdô Old Man Gisaku
Minoru Chiaki Heihachi Hayashida
Seiji Miyaguchi Kyuzo
Takashi Shimura Kanbê Shimada
Yoshio Inaba Gorobei Katayama
Yoshio Kosugi Mosuke
Yoshio Tsuchiya Rikichi
Yukiko Shimazaki Wife
Producer Credit
Sôjirô Motoki Producer