SO CLOSE TRAILER

Description: So Close movie trailer - starring Shu Qi, Karen Mok, Yasuaki Kurata, Vicki Zhao, Zhao Wei, Seung-heon Song. Directed by Corey Yuen. Genre: Drama Rating: R

Where To Watch

Buy On
Buy On

Comments (0)