Unknown Pleasures Image
Metascore
61

Generally favorable reviews - based on 10 Critics

User Score
7.5

Generally favorable reviews- based on 6 Ratings

Summary: A harrowing account of disillusioned young people living in China. (New Yorker Films)
Watch On
Runtime: 112 min
Production: Office Kitano
Genres: Drama, Comedy
Countries: South Korea, Japan, China, France
Languages: English, Mandarin
Home Release Date: Mar 16, 2004
Director Credit
Zhang Ke Jia Director
Writer Credit
Zhang Ke Jia Writer
Cast Credit
Ai Jun Ren The Hairdresser
Dao Xiao Mr. Ren
Hongwei Wang Xiao Wu
Limin Wang The Karaoke Customer
Qing Feng Zhou Yuan Yuan
Qiong Wu Xiao Ji
Ren Ai Jun Hairdresser
Ru Bai Bin Bin's Mother
Shou Lin Xu Sister Zhu
Tao Zhao Qiao Qiao
Wei Wei Zhao Bin Bin
Xi An Liu Xiao Ji's Father
Zhang Ke Jia Man Singing In Street
Zhubin Li Qiao San
Zi Ying Concubine
Producer Credit
Hengameh Panahi Executive Producer
Kit Ming Li Producer
Masayuki Mori Executive Producer
Paul Yi Executive Producer
Shozo Ichiyama Producer
imdb.com Movie title data, credits, and poster art provided by: