Honglei Sun

Honglei Sun's Scores

  • Movies
Average career score: 66
Highest Metascore: 86 Drug War
Lowest Metascore: 49 Zhou Yu de huo che
Score distribution:
  1. Positive: 4 out of 6
  2. Negative: 0 out of 6
6 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
57 A Woman, a Gun and a Noodle Shop Sep 3, 2010 Cast / Zhang 5.7
49 Zhou Yu de huo che Jul 16, 2004 Zhang Qiang 5.8