Li Gong

Li Gong's Scores

  • Movies
Average career score: 59
Highest Metascore: 78 2046
Lowest Metascore: 35 Hannibal Rising
Score distribution:
  1. Positive: 5 out of 9
  2. Negative: 1 out of 9
9 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
tbd I Know a Woman's Heart Feb 4, 2011 Li Yi-Long tbd
35 Hannibal Rising Feb 9, 2007 Lady Murasaki 4.8
70 Curse of the Golden Flower Dec 21, 2006 Empress Phoenix 7.4
65 Miami Vice Jul 28, 2006 Isabella 5.6
54 Memoirs of a Geisha Dec 9, 2005 Hatsumomo 6.7
78 2046 Aug 5, 2005 Su Li-Zhen 7.3
51 Eros Apr 8, 2005 Miss Hua (Segment "The Hand") 7.0
49 Zhou Yu de huo che Jul 16, 2004 Zhou Yu / Zhou Yu/Xiu 5.8
75 Jing Ke ci Qin Wang Dec 17, 1999 Lady Zhao 7.0
62 Coming Home TBA Cast / Feng Wanuy tbd