Li Gong

Li Gong's Scores

  • Movies
Average career score: 59
Highest Metascore: 81 Coming Home
Lowest Metascore: 35 Hannibal Rising
Score distribution:
  1. Positive: 5 out of 10
  2. Negative: 2 out of 10
10 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
81 Coming Home Sep 9, 2015 Cast / Feng Wanuy / Feng Wanyu 7.5
78 2046 Aug 5, 2005 Su Li-Zhen 7.5
75 Jing Ke ci Qin Wang Dec 17, 1999 Lady Zhao 5.9
70 Curse of the Golden Flower Dec 21, 2006 Empress Phoenix 7.4
65 Miami Vice Jul 28, 2006 Isabella 5.6
54 Memoirs of a Geisha Dec 9, 2005 Hatsumomo 6.8
51 Eros Apr 8, 2005 Miss Hua (Segment "The Hand") 6.9
49 Zhou Yu de huo che Jul 16, 2004 Zhou Yu / Zhou Yu/Xiu 5.8
36 Shanghai Oct 2, 2015 Anna Lan-Ting 5.2
35 Hannibal Rising Feb 9, 2007 Lady Murasaki 4.8
tbd I Know a Woman's Heart Feb 4, 2011 Li Yi-Long tbd
tbd The Monkey King 2 Feb 5, 2016 Baigujing (White Bone Spirit) 5.8