Li Gong

Li Gong's Scores

  • Movies
Average career score: 59
Highest Metascore: 81 Coming Home
Lowest Metascore: 35 Hannibal Rising
Score distribution:
  1. Positive: 5 out of 10
  2. Negative: 2 out of 10
10 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
70 Curse of the Golden Flower Dec 21, 2006 Empress Phoenix 7.5
78 2046 Aug 5, 2005 Su Li-Zhen 7.4
81 Coming Home Sep 9, 2015 Cast / Feng Wanuy / Feng Wanyu 7.4
54 Memoirs of a Geisha Dec 9, 2005 Hatsumomo 6.8
51 Eros Apr 8, 2005 Miss Hua (Segment "The Hand") 6.7
75 Jing Ke ci Qin Wang Dec 17, 1999 Lady Zhao 5.9
49 Zhou Yu de huo che Jul 16, 2004 Zhou Yu / Zhou Yu/Xiu 5.8
65 Miami Vice Jul 28, 2006 Isabella 5.6
36 Shanghai Oct 2, 2015 Anna Lan-Ting 5.2
35 Hannibal Rising Feb 9, 2007 Lady Murasaki 4.9