Masahiro Mizukoshi

Masahiro Mizukoshi's Scores

  • Games
Highest Metascore: 82 Mega Man Zero
Lowest Metascore: 77 Mega Man Zero 4
Score distribution:
  1. Positive: 2 out of 2
  2. Mixed: 0 out of 2
  3. Negative: 0 out of 2
2 game reviews
Title: Year: Credit: User score:
77 Mega Man Zero 4 (GBA) Oct 4, 2005 Game Designer / Game Designer 8.9
82 Mega Man Zero (GBA) Sep 9, 2002 Game Designer / Game Designer 8.9