Monika Antonelli

Monika Antonelli's Scores

  • TV
  • Games
Highest Metascore: 77 Dragon Ball Z: Budokai 3
Lowest Metascore: 65 Dragon Ball Z: Budokai
Score distribution:
  1. Positive: 1 out of 8
  2. Negative: 0 out of 8
8 game reviews
Title: Year: Credit: User score:
73 Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 (PS2) Nov 13, 2007 Voice Of Chiaotzu / Voice Of Chiaotzu 9.2
72 Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 (WII) Nov 15, 2006 Voice Of Chioatzu / Voice Of Chioatzu 8.5
73 Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 (PS2) Nov 7, 2006 Voice Actor Of Chioatzu / Voice Actor Of Chioatzu / Voice: Chiaotzu / Voice: Chiaotzu 8.6
66 Dragon Ball Z: Supersonic Warriors 2 (DS) Nov 20, 2005 Chaozu VA / Chaozu VA 7.6
72 Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi (PS2) Oct 18, 2005 Chioatsu VA / Chioatsu VA 8.4
77 Dragon Ball Z: Budokai 3 (PS2) Nov 16, 2004 Voice:Puar / Voice:Puar 8.9
65 Dragon Ball Z: Budokai (GC) Oct 28, 2003 Voice Of Puar / Voice Of Puar 6.4
67 Dragon Ball Z: Budokai (PS2) Dec 3, 2002 Voice Of Puar / Voice Of Puar 7.9