Rene Liu

Rene Liu's Scores

  • Movies
Average career score: 61
Highest Metascore: 72 Zheng hun qi shi
Lowest Metascore: 51 Fleeing by Night
Score distribution:
  1. Positive: 2 out of 4
  2. Negative: 0 out of 4
4 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
71 Starry Starry Night Jul 6, 2012 Xiao Mei's Mother 2.4
52 Hot Summer Days (Chuen sing yit luen - yit lat lat) Oct 1, 2010 Li Yan tbd
51 Fleeing by Night May 3, 2002 Wei Ying Er 7.0
72 Zheng hun qi shi Jan 12, 2001 Dr. Du Jia-Zhen 10