Ryohei Sasaki

Ryohei Sasaki's Scores

  • Games
Highest Metascore: 92 Xenoblade Chronicles
Lowest Metascore: 69 Disaster: Day of Crisis
Score distribution:
  1. Positive: 1 out of 2
  2. Negative: 0 out of 2
2 game reviews
Title: Year: Credit: User score:
92 Xenoblade Chronicles (WII) Apr 6, 2012 Programming / Programming 9.0
69 Disaster: Day of Crisis (WII) TBA UI Programming / UI Programming 8.8