Takeshi Kaneshiro

Takeshi Kaneshiro's Scores

Average career score: 68
Highest Metascore: 89 House of Flying Daggers
Lowest Metascore: 36 Returner
Score distribution:
  1. Positive: 6 out of 7
  2. Mixed: 0 out of 7
  3. Negative: 1 out of 7
7 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
89 House of Flying Daggers Dec 3, 2004 Jin 9.1
77 Chungking Express Mar 8, 1996 He Zhiwu, Cop 223 8.7
71 Fallen Angels Jan 30, 1998 He Zhiwu 8.2
73 Red Cliff Nov 18, 2009 Zhuge Liang 7.6
62 Dragon Nov 30, 2012 Xu Bai-Jiu / Xu Bai-Jiu 7.2
36 Returner Oct 17, 2003 Miyamoto 7.0
70 Warlords Apr 2, 2010 Zhang Wen-Xiang 6.3