Almanca Ezberle Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: iPhone' unuzda Almanca kelimeleri e?lenerek ö?renmek veya haf?zan?z? test etmek istemez misiniz? E?er cevab?n?z EVET ise "Almanca Ezber" uygulamas? tam size göre...* ?ster yeni ba?lam?? olun ister üst seviye Almanca bilin "Almanca Ezber" sayesinde her aniPhone' unuzda Almanca kelimeleri e?lenerek ö?renmek veya haf?zan?z? test etmek istemez misiniz? E?er cevab?n?z EVET ise "Almanca Ezber" uygulamas? tam size göre...* ?ster yeni ba?lam?? olun ister üst seviye Almanca bilin "Almanca Ezber" sayesinde her an her yerde kendinizi test edebilecek ve yabanc? dilinizi geli?tirebileceksiniz. Her seviyeye hitap eden bu Uygulama sayesinde 4000 civar?nda s?k kullan?lan Almanca Kelimenin Türkçe kar??l???n? e?lenceli bir ?ekilde ö?renecek ya da haf?zan?zdaki yerini sa?lamla?t?racaks?n?z. Her türlü istek,görü? ve öneri için ileti?im adresi: iphone@ahmetozcan.com Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of