Bil Kazan Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critic Reviews Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Bil Kazan uygulamas?n? ücretsiz olarak kullan ve antrenman bölümünde hem e?len hem de bilgini test et.E?er kendine ve bilgi da?arc???na güveniyorsan yar??malar k?sm?na kat?l, di?er rakiplerine kar?? yar?? ve çe?itli ödüller kazan. Yar??malar belliBil Kazan uygulamas?n? ücretsiz olarak kullan ve antrenman bölümünde hem e?len hem de bilgini test et.E?er kendine ve bilgi da?arc???na güveniyorsan yar??malar k?sm?na kat?l, di?er rakiplerine kar?? yar?? ve çe?itli ödüller kazan. Yar??malar belli zamanlar aras? yap?lacakt?r. ?lgili dönem ve ilgili yar??mada en yüksek puan? olan yar??mac? ödülü kazanacakt?r.Bil Kazan ile güvenli ve e?lenceli yar??man?z? sa?lamaka için articularis taraf?ndan en yeni yaz?l?m teknoloji metodlar? kullanarak geli?tirilmi?tir. Yar??malar articularis'in i?tiraki olup herhangi ba?ka bir firma ile ili?kisi yoktur, ödülleri kazanan ki?ilere articularis ödüllerini vermeyi taahhüt eder.Tüm s?ralama skorlar?n? uygulama içerisinden veya http://bilkazan.articularis.com/ üzerinden takip edebilirsiniz.Apple Inc. bu yar??ma ile ilgili herhangi bir ba?lant?s? ve sponsorlu?u yok.Apple Inc. is not a sponsor or involved in any manner in this contest. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of