Kelime Savasi Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Popüler kelime türetme oyunlar?ndan biri olan Wordy, multiplayer oyun seçenekleriyle kullan?c?lar?na farkl? bir ortam deneyimi ya?at?rken, tek kullan?c?l? oyunlar?yla da ayr? bir keyif ya?atmaktad?r.Kelime Sava??, farkl? gridler üzerine dizilmi? harfler kullan?larakPopüler kelime türetme oyunlar?ndan biri olan Wordy, multiplayer oyun seçenekleriyle kullan?c?lar?na farkl? bir ortam deneyimi ya?at?rken, tek kullan?c?l? oyunlar?yla da ayr? bir keyif ya?atmaktad?r.Kelime Sava??, farkl? gridler üzerine dizilmi? harfler kullan?larak oynanan bir oyundur. Grid üzerindeki harf ba?lant?lar? kullan?larak gizli kelimeler bulunur. Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of