Kelime Savasi Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critics

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Popüler kelime türetme oyunlar?ndan biri olan Wordy, multiplayer oyun seçenekleriyle kullan?c?lar?na farkl? bir ortam deneyimi ya?at?rken, tek kullan?c?l? oyunlar?yla da ayr? bir keyif ya?atmaktad?r.Kelime Sava??, farkl? gridler üzerine dizilmi? harfler kullan?larak oynanan bir oyundur. Grid üzerindeki harf ba?lant?lar? kullan?larak gizli kelimeler bulunur.
Stream On
Developer: 6Q Games
Genre(s): Miscellaneous, Puzzle, Puzzle, Logic, Logic
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.