• Publisher: Voldzi
  • Release Date: Apr 19, 2012
Memory game+ Image
Metascore
tbd

No score yet - based on 0 Critic Reviews

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Summary: Our Memory game is a variation of the popular game with hand-painted pictures that will entertain you and your children or friends.Game features:- A game for one or two players;- Results stored at the GameCenter;- Image Gallery of all the images used: your children will love it.Have fun!======================================Naše hra "Pexeso" je variací oblíbené hry s velkým mno?stvím ru?n? malovaných obrázk?, které pobaví Vás i Vaše d?ti, nebo p?átele. HRA OBSAHUJE:- hru pro jednoho nebo dva hrá?e- ukládání výsledk? na Game Center- galerii všech pou?itých obrázk?, ze které budou mít Vaše d?ti ur?it? radostP?íjemnou zábavu! ...a m??ete se t?šit na další sady obrázk?...
Stream On
Developer: Voldzi
Genre(s): Miscellaneous, Board Games
Designer/Producer/Programmer credits provided by GameFAQs.
If you contributed to this game and feel you should be credited, please read our FAQ.