Pazartesi Basla Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: Oyunun amac?, Calide'nin kar??an bardaklar?n hangisinin alt?nda oldu?unu en h?zl? ?ekilde bulmak. Bölüm geçtikçe bardaklar?n kar??ma h?z? ve say?s? art?yor, belli bir bölüm say?s?n? tüm haklar?n?z? yitirmeden geçerseniz Proje Calide'ye i?Oyunun amac?, Calide'nin kar??an bardaklar?n hangisinin alt?nda oldu?unu en h?zl? ?ekilde bulmak. Bölüm geçtikçe bardaklar?n kar??ma h?z? ve say?s? art?yor, belli bir bölüm say?s?n? tüm haklar?n?z? yitirmeden geçerseniz Proje Calide'ye i? ba?vurusu yapma hakk? kazan?yorsunuz. Expand
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of