pis yedili Image
Metascore
 1. First Review
 2. Second Review
 3. Third Review
 4. Fourth Review

No score yet - based on 0 Critics Awaiting 4 more reviews What's this?

User Score
tbd

No user score yet- Be the first to review!

Your Score
0 out of 10
Rate this:
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0
 • 0
 • Summary: ___________________PiS YEDiLi_____________________pis yedili keyifli bir iskambil oyunudur***AMAÇ*elindeki kartlar? ilk bitiren oyuncu oyunu kazan?r***BA?LARKEN*ba?larken oyunculara yedi?er kart da??t?l?r*destenin kalan? kapal? vaziyette ortaya konur***iLK EL*ilk elde her iki oyuncu___________________PiS YEDiLi_____________________pis yedili keyifli bir iskambil oyunudur***AMAÇ*elindeki kartlar? ilk bitiren oyuncu oyunu kazan?r***BA?LARKEN*ba?larken oyunculara yedi?er kart da??t?l?r*destenin kalan? kapal? vaziyette ortaya konur***iLK EL*ilk elde her iki oyuncu için de sinek atma zorunlulu?u vard?r*ilk elde elinde sinek olmayan oyuncu sinek gelinceye kadar desteden kart çeker*ilk elde Pas geçilmez*ilk elde at?lan 7'li , vale ( J ) ve as( A ) gibi özel kartlar?n i?levi yoktur (bkz. ÖZEL KARTLAR)***iLK ELDEN SONRA*?lk el geçildikten sonra s?radaki oyuncu yerde duran son karta uygun olan bir kart atar*at?lacak kart yerdeki kartla ayn? say?da veya ayn? türde olmal?d?r (bkz. ÖZEL KARTLAR)*elinde uygun kart olmayan oyuncu devam etmek için desteden en az 1 en çok 3 olmak üzere kart çekebilir*kart çeken oyuncu elinin durumuna göre Pas diyebilir***öZEL KARTLAR**YEDiLi*7'li at?larak kar?? tarafa 3 kart çektirilir.*3 kart çekme cezas?, kar??l?kl? at?lan 7'li say?s? kadar katlan?r ve 7'li at?ld?kça ceza yön de?i?tirir.***VALE ( J )*vale at?larak oynan?lan kart türü de?i?tirilebilir*vale her zaman at?labilir ancak ilk elde at?lan sinek vale'nin tür de?i?tirme i?levi yoktur***AS ( A )*as atan oyuncu ard?ndan ayn? türden ba?ka bir kart veya ba?ka bir as daha atar*at?lan as ?n ard?ndan at?lacak uygun bir kart yoksa desteden kart çekilir Expand
Stream On
Score distribution:
 1. Positive: 0 out of
 2. Mixed: 0 out of
 3. Negative: 0 out of