X

Cast & Crew

Directed By

Sanping Han
co-director
Jianxin Huang
co-director

Written By

Zhe Dong
written by
Jung Li Guong
written by
Jianxin Huang
written by

Cast

John Woo
Lin Sen
Chow Yun-Fat
Yuan Shikai
Bingbing Fan
Empress Dowager Longyu
Angelababy
Xiao Fengxian
Yang Yang
Yang Kaizhi
Xun Zhou
Wang Huiwu
Simon Yam
Zhang Jian
Kun Chen
Zhou Enlai
Shengyi Huang
Female Soldier
Leehom Wang
Lo Chia-lun
Lan Qin
Su Xuelin
Yuan Nie
Chen Qimei
Qin Li
Yang Kaihui
Tao Liu
Imperial Consort Jin
Yiwei Zhou
Prince Chun
Boran Jing
Xie Shaomin
Yi Zhang
Zhou Fohai
Ye Liu
Mao Zedong
Nick Cheung
Liang Qichao
Xueqi Wang
Cai Yuanpei
Ray Lui
Wu Peifu
Fan Liao
Zhu De
Chao Deng
Chen Yi
Xuan Huang
Liu Renjing
Arman Darbo
Parisian boy
Hanyu Zhang
Song Jiaoren
Jie Dong
Song Qingling
Daoming Chen
Gu Weijun
Bing Bai
Huang Shuyi
Michelle Ye
Li Lizhuang
Geng Han
Deng Xiaoping
Xinbo Fu
Gao Junyu
Yueming Pan
Cai Hesen
Alex Fong
Yang Du
Po-Chieh Wang
Xiao Zisheng
Wu Jiang
Man in suicide pact
Chun Du
Xu Deheng
Xuan Dong
Xiang Jingyu
Lei Huang
Cao Rulin
Wei Fan
Li Yuanhong
Tao Guo
Tao Chengzhang
Chen Li
Zhang Guotao
Luodan Wang
Zhang Ruoming
Feng Zu
Deng Zhongxia
Vitas
Voitinskii
Kai Tan
Chen Tanqiu
Jia-yi Zhang
Li Dazhao
Xuejian Li
Yang Changji
Yuwu Qi
Wang Jinmei
Xiaodong Guo
Yu Youren
Jie Zhou
Li Hanjun
Benshan Zhao
Duan Qirui
Yongjian Lin
Lu Zhengxiang
Shan Jiang
Chen Yanan
Mengwei Xie
Rickshaw Man
Qixing Aisin-Gioro
Grieving Student
Yishan Zhang
Deng Enming
Shen Lin
Fang Hao
Xuebing Wang
Bao Huiseng
Xu Dai
Yu Fangzhou
Yong Hou
Tang Shaoyi
Ted Duran
Nikolsky
Bei'er Bao
Kuang Husheng
Hua Liu
Cheng Ziqing
Xinjun Wang
Xu Chongzhi
Sergey Barkovskiy
Vladimir Ilyich Lenin
Zefeng Li
Worker B
Jin Liu
Kang Youwei
Peiqi Liu
Gu Hongming
Yuexin Wang
Li Fuchun
Ethan Yu
Liu Shaoqi
Zhiguo Du
Police Chief
Yuanzheng Feng
Chen Duxiu
Jing Li
Yuan Keding
Yiwei Liu
Duan Zhigui
Zeru Tao
Zhang Xun
Yongli Che
Lu Xiaoman
Yaoxuan Shu
Wu Bingxiang
Tony Leung
Fan Jingsheng
Yunwei He
Interpreter
Jinglin Guo
Zhang Zongxiang
Shan Zhang
Zhang Boling
Chengru Li
Yang Yide
Yunlong Liu
Jiang Baili
Liang Zhao
Xiao Dezhang
Gong Feng
Feng Guozhang
Jiantao Hong
Huang Xing
Hao Ju
Gaoler
Jun Wu
Barber
Shaohua Ma
Sun Wen
Jing Liu
Guo Longzhen
Danrong Wang
Dong Biwu
Yongzhen Guo
Liao Zhongkai
Wenzhi Liu
Xu Shichang

Produced By

Jeffrey Chan
executive producer
Sanping Han
executive producer
Albert Lee
executive producer
Hongshi Lu
executive producer

Music

Cinematography

Sound

Kun Chen
sound editor
Xuehong Shi
boom operator
Ling Wu
post production supervisor

Editing

Visual Effects

Jason Pomerantz
production supervisor
Movie title data and credits provided by
IMDb logo