57
tbd
China Lion Film Distribution | Release Date: October 17, 2014
Summary: Set in the turbulent 1930s China, The Golden Era is an epic journey chronicling the obscure & radical life of Xiao Hong, one of the most influential female writers in 20th Century China, renowned for her journalistic accounts of Japanese imperialism in China. [China Lion]
Watch Now
Buy On

Details

Runtime: 177 min
Rating: Not Rated
Production: China Film Group
Genres: Biography, Drama, Romance
Countries: Hong Kong, China
Language: Mandarin
Director Credit
Ann Hui Director
Writer Credit
Qiang Li Writer
Cast Credit
Feng Zu Luo Feng
Jiali Ding Xu Guangping
Lei Feng Hu Feng
Lei Hao Ding Lin
Qianyuan Wang Nie Gannu
Quan Yuan Mei Zhi
Shaofeng Feng Xiao Jun
Wei Tang Xiao Hong
Wenkang Yuan Wang Enjia
Xuan Huang Luo Binji
Yawen Zhu Duanmu Hongliang
Yi Sha Shu Qun
Yi Zhang Jiang Xijin
Yuan Tian Bai Lang
Zhiwen Wang Lu Xun
Producer Credit
Hong Qin Producer
Jiakun Zhang Line Producer
Sanping Han Producer
Tiejun Xu Producer
William Kong Producer
Yuan Mei Producer