Akira Fukumonto

Akira Fukumonto's Scores

  • Games
Highest Metascore: 74 Pokemon Trozei!
Lowest Metascore: 74 Pokemon Trozei!
Score distribution:
  1. Positive: 0 out of 1
  2. Negative: 0 out of 1
1 game review
Title: Year: Credit: User score:
74 Pokemon Trozei! (DS) Mar 6, 2006 Pokemon Icon Art / Pokemon Icon Art 7.3