Benshan Zhao

Benshan Zhao's Scores

  • Movies
Average career score: 67
Highest Metascore: 75 Jing Ke ci Qin Wang
Lowest Metascore: 57 A Woman, a Gun and a Noodle Shop
Score distribution:
  1. Positive: 3 out of 4
  2. Negative: 0 out of 4
4 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
73 The Grandmaster Aug 23, 2013 Cast / Ding Lianshan 6.8
57 A Woman, a Gun and a Noodle Shop Sep 3, 2010 The Captain 6.1
63 Happy Times Jul 26, 2002 Zhao 4.2
75 Jing Ke ci Qin Wang Dec 17, 1999 Gao Jianli / Gao Jianli 6.5