Camille Felton

Camille Felton's Scores

  • Movies
Average career score: 60
Highest Metascore: 60 Matthias & Maxime
Lowest Metascore: 60 Matthias & Maxime
Score distribution:
  1. Positive: 0 out of 1
  2. Negative: 0 out of 1
1 movie review
Title: Year: Credit: User score:
60 Matthias & Maxime Aug 28, 2020 √Črika / √Črika / Erika / Erika tbd