Giancarlo Previati

Giancarlo Previati's Scores

  • Movies
Average career score: 61
Highest Metascore: 61 The Comfort of Strangers
Lowest Metascore: 61 The Comfort of Strangers
Score distribution:
  1. Positive: 1 out of 1
  2. Mixed: 0 out of 1
  3. Negative: 0 out of 1
1 movie review
Title: Year: Credit: User score:
61 The Comfort of Strangers Apr 1, 1991 First Policeman tbd