Kim Coastes

Kim Coastes' Scores

  • TV
Average career score: 69
Highest Metascore: 69 CSI: Miami: Season 1
Lowest Metascore: 69 CSI: Miami: Season 1
Score distribution:
  1. Positive: 1 out of 1
  2. Mixed: 0 out of 1
  3. Negative: 0 out of 1
1 tv review
Title: Year: Credit: User score:
tbd CSI: Miami: Season 7 Sep 22, 2008 Ron Saris 4.3
69 CSI: Miami: Season 1 Sep 23, 2002 Ron Saris 6.2