Kouzou Itagaki

Kouzou Itagaki's Scores

  • Games
Highest Metascore: 82 Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga 2
Lowest Metascore: 75 Etrian Odyssey
Score distribution:
  1. Positive: 4 out of 4
  2. Mixed: 0 out of 4
  3. Negative: 0 out of 4
4 game reviews

Oh, dear. I have nothing to list!