Li Gong

Li Gong's Scores

  • Movies
Average career score: 63
Highest Metascore: 83 Farewell My Concubine
Lowest Metascore: 35 Hannibal Rising
Score distribution:
  1. Positive: 8 out of 14
  2. Negative: 2 out of 14
14 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
54 Saturday Fiction Apr 22, 2022 Yu Jin tbd
66 Mulan Sep 4, 2020 Principal Cast / Xian Lang / Xianniang 3.0
tbd The Monkey King 2 Feb 5, 2016 Baigujing (White Bone Spirit) 6.6
36 Shanghai Oct 2, 2015 Anna Lan-Ting 5.7
81 Coming Home Sep 9, 2015 Cast / Feng Wanuy / Feng Wanyu 7.1
tbd I Know a Woman's Heart Feb 4, 2011 Li Yi-Long tbd
35 Hannibal Rising Feb 9, 2007 Lady Murasaki / Lady Murasaki tbd
70 Curse of the Golden Flower Dec 21, 2006 Empress Phoenix / Empress Phoenix 5.4
66 Miami Vice Jul 28, 2006 Isabella 5.6
54 Memoirs of a Geisha Dec 9, 2005 Hatsumomo 6.7
78 2046 Aug 5, 2005 Su Li-Zhen / Su Li-Zhen tbd
51 Eros Apr 8, 2005 Miss Hua (Segment "The Hand") / Miss Hua (Segment "The Hand") tbd
49 Zhou Yu de huo che Jul 16, 2004 Zhou Yu / Zhou Yu/Xiu tbd
75 Jing Ke ci Qin Wang Dec 17, 1999 Lady Zhao / Lady Zhao 6.7
77 Shanghai Triad Dec 22, 1995 Xiao Jingbao tbd
83 Farewell My Concubine Oct 15, 1993 Juxian tbd