Takeshi Kaneshiro

Takeshi Kaneshiro's Scores

Average career score: 68
Highest Metascore: 89 House of Flying Daggers
Lowest Metascore: 36 Returner
Score distribution:
  1. Positive: 6 out of 7
  2. Mixed: 0 out of 7
  3. Negative: 1 out of 7
7 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
62 Dragon Nov 30, 2012 Xu Bai-Jiu / Xu Bai-Jiu 7.2
70 Warlords Apr 2, 2010 Zhang Wen-Xiang 6.3
73 Red Cliff Nov 18, 2009 Zhuge Liang 7.6
89 House of Flying Daggers Dec 3, 2004 Jin 9.1
36 Returner Oct 17, 2003 Miyamoto / Miyamoto tbd
71 Fallen Angels Jan 30, 1998 He Zhiwu 8.1
77 Chungking Express Mar 8, 1996 He Zhiwu, Cop 223 8.7