Zhiwen Wang

Zhiwen Wang's Scores

  • Movies
Average career score: 60
Highest Metascore: 75 Jing Ke ci Qin Wang
Lowest Metascore: 49 Beauty Remains
Score distribution:
  1. Positive: 1 out of 4
  2. Negative: 0 out of 4
4 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
57 The Golden Era Oct 17, 2014 Lu Xun tbd
49 Beauty Remains Sep 19, 2007 Mr. Huang tbd
60 Together May 30, 2003 Prof. Jiang 7.9
75 Jing Ke ci Qin Wang Dec 17, 1999 Marquis Changxin / Marquis Changxin 6.5