PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 4. 59
  • User: 3.0
  • Release Date: May 30
 5. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: May 30
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 7. 90
  • User: 9.1
  • Release Date: May 29
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 9. 56
  • User: 7.8
  • Release Date: May 28
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 11. 74
  • User: 7.1
  • Release Date: May 27
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 27
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 25
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 23
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 18. 84
  • User: 7.8
  • Release Date: May 21
 19. 81
  • User: 7.4
  • Release Date: May 20
 20. 89
  • User: 9.0
  • Release Date: May 20
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 20
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 23. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: May 16
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 25. 58
  • User: 6.8
  • Release Date: May 14
 26. 41
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 27. 74
  • User: 8.5
  • Release Date: May 12
 28. 94
  • User: 8.7
  • Release Date: May 12
 29. 79
  • User: 8.2
  • Release Date: May 12
 30. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: May 11
 31. 49
  • User: 3.7
  • Release Date: May 8
 32. 77
  • User: tbd
  • Release Date: May 8
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 8
 34. 84
  • User: 8.9
  • Release Date: May 7
 35. 69
  • User: 7.7
  • Release Date: May 6
 36. 79
  • User: 9.4
  • Release Date: May 6
 37. 44
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 39. 74
  • User: 7.3
  • Release Date: Apr 17
 40. 53
  • User: 6.8
  • Release Date: Apr 15
 41. 55
  • User: 3.7
  • Release Date: Apr 15
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 15
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 15
 44. 50
  • User: 7.9
  • Release Date: Apr 14
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 12
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 11
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 48. 64
  • User: 5.4
  • Release Date: Apr 9
 49. 75
  • User: 7.7
  • Release Date: Apr 8
 50. 55
  • User: 7.7
  • Release Date: Apr 8
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 8
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 4
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 30
 55. 62
  • User: 6.3
  • Release Date: Mar 28
 56. 73
  • User: 7.0
  • Release Date: Mar 28
 57. 77
  • User: 6.5
  • Release Date: Mar 27
 58. 83
  • User: 8.3
  • Release Date: Mar 26
 59. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Mar 26
 60. 74
  • User: 8.7
  • Release Date: Mar 26
 61. 61
  • User: 6.7
  • Release Date: Mar 26
 62. 55
  • User: 6.8
  • Release Date: Mar 26
 63. 75
  • User: 7.5
  • Release Date: Mar 25
 64. 73
  • User: 7.8
  • Release Date: Mar 25
 65. 74
  • User: 8.4
  • Release Date: Mar 24
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 24
 68. 78
  • User: 8.0
  • Release Date: Mar 24
 69. 74
  • User: 7.5
  • Release Date: Mar 23
 70. 77
  • User: 7.9
  • Release Date: Mar 23
 71. 31
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 21
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 21
 73. tbd
  • User: 2.8
  • Release Date: Mar 20
 74. 83
  • User: 9.0
  • Release Date: Mar 19
 75. 72
  • User: 6.9
  • Release Date: Mar 19
 76. 32
  • User: 3.3
  • Release Date: Mar 18
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 18
 78. 51
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 80. tbd
  • User: 4.0
  • Release Date: Mar 12
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 83. 78
  • User: 8.2
  • Release Date: Mar 10
 84. 72
  • User: 8.5
  • Release Date: Mar 10
 85. 71
  • User: 7.1
  • Release Date: Mar 10
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 10
 87. 71
  • User: 5.4
  • Release Date: Mar 6
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 6
 89. 68
  • User: 8.3
  • Release Date: Mar 5
 90. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 91. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Mar 4
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 93. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 4
 95. 64
  • User: 8.3
  • Release Date: Mar 3
 96. 72
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 3
 97. 85
  • User: 8.8
  • Release Date: Mar 3
 98. 86
  • User: 8.4
  • Release Date: Mar 2
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 1
 100. 84
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 28
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 28
 102. 71
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 27
 103. 57
  • User: 5.8
  • Release Date: Feb 26
 104. 32
  • User: 4.9
  • Release Date: Feb 26
 105. 64
  • User: 4.2
  • Release Date: Feb 25
 106. 58
  • User: 7.6
  • Release Date: Feb 23
 107. 91
  • User: 8.6
  • Release Date: Feb 19
 108. tbd
  • User: 9.4
  • Release Date: Feb 18
 109. 19
  • User: 7.9
  • Release Date: Feb 18
 110. 79
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 15
 111. 64
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 14
 112. 89
  • User: 8.5
  • Release Date: Feb 14
 113. 54
  • User: 6.7
  • Release Date: Feb 12
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 12
 115. 83
  • User: 7.9
  • Release Date: Feb 11
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 11
 117. 84
  • User: 8.2
  • Release Date: Feb 10
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 10
 119. 74
  • User: 6.8
  • Release Date: Feb 8
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 121. 76
  • User: 8.2
  • Release Date: Feb 5
 122. 75
  • User: 6.4
  • Release Date: Feb 3
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 3
 124. 84
  • User: 7.8
  • Release Date: Feb 2
 125. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Jan 30
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 29
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 28
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 24
 129. 58
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 20
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 14
 131. 84
  • User: 8.7
  • Release Date: Jan 12
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 9
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 7
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 135. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Jan 1
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 1
 137. 61
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 29
 138. 72
  • User: 7.9
  • Release Date: Dec 29
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 25
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 24
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 20
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 19
 143. 70
  • User: 5.9
  • Release Date: Dec 18
 144. tbd
  • User: 9.2
  • Release Date: Dec 18
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 18
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 14
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 13
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 11
 149. 59
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 9
 152. 61
  • User: 7.7
  • Release Date: Dec 8
 153. 65
  • User: 5.3
  • Release Date: Dec 6
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 6
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 6
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 2
 158. 81
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 2
 159. 85
  • User: 8.6
  • Release Date: Dec 2
 160. 70
  • User: 9.0
  • Release Date: Dec 2
 161. 79
  • User: 7.6
  • Release Date: Dec 2
 162. 71
  • User: 4.8
  • Release Date: Nov 30
 163. 49
  • User: 5.2
  • Release Date: Nov 29
 164. 59
  • User: 6.0
  • Release Date: Nov 28
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 26
 167. 83
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 25
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 25
 169. 72
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 24
 170. 71
  • User: 8.4
  • Release Date: Nov 23
 171. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 20
 172. 60
  • User: 8.9
  • Release Date: Nov 20
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 20
 174. 49
  • User: 5.3
  • Release Date: Nov 19
 175. 82
  • User: 8.4
  • Release Date: Nov 18
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 18
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 18
 178. 61
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 17
 179. 66
  • User: 8.2
  • Release Date: Nov 17
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 16
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 15
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 15
 183. 61
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 14
 184. 80
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 14
 185. 77
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 14
 186. 80
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 14
 187. 75
  • User: 8.2
  • Release Date: Nov 13
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 12
 189. 77
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 11
 190. 71
  • User: 8.5
  • Release Date: Nov 11
 191. 74
  • User: 7.4
  • Release Date: Nov 11
 192. 66
  • User: 7.3
  • Release Date: Nov 9
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 9
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 8
 195. 83
  • User: 8.6
  • Release Date: Nov 7
 196. 78
  • User: 7.7
  • Release Date: Nov 6
 197. 77
  • User: 6.4
  • Release Date: Nov 6
 198. 80
  • User: 8.4
  • Release Date: Nov 6
 199. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 5

Coming Soon

  • Release Date: Feb 26, 2015
  • Platform: PC
  Dragon Ball: Xenoverse Image
  • Release Date: Apr 15, 2015
  • Platform: PC
  Mortal Kombat X Image
  • Release Date: Mar 17, 2015
  • Platform: PC
  Project CARS Image

January 2015 Releases

 1. Week of Jan 18, 2015

 2. Week of Jan 25, 2015

 3. Week of Feb 1, 2015

 4. Week of Feb 8, 2015

 5. Week of Feb 15, 2015

 6. Week of Feb 22, 2015