PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 5
 2. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Sep 5
 3. tbd
  • User: 7.2
  • Release Date: Sep 5
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 4
 5. 69
  • User: 6.6
  • Release Date: Sep 4
 6. 73
  • User: 6.1
  • Release Date: Sep 4
 7. 80
  • User: 8.4
  • Release Date: Sep 4
 8. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Sep 3
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 3
 10. 89
  • User: 8.4
  • Release Date: Sep 3
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 3
 12. 76
  • User: 4.0
  • Release Date: Sep 3
 13. 90
  • User: 8.6
  • Release Date: Sep 3
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 22. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 29
 26. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: Aug 29
 27. 40
  • User: 8.0
  • Release Date: Aug 29
 28. 56
  • User: 6.0
  • Release Date: Aug 29
 29. 79
  • User: 8.5
  • Release Date: Aug 29
 30. tbd
  • User: 8.4
  • Release Date: Aug 28
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 28
 32. 69
  • User: 7.3
  • Release Date: Aug 28
 33. tbd
  • User: 4.7
  • Release Date: Aug 28
 34. 84
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 37. 71
  • User: 7.2
  • Release Date: Aug 27
 38. 81
  • User: 7.4
  • Release Date: Aug 27
 39. 83
  • User: 7.3
  • Release Date: Aug 27
 40. 61
  • User: 5.8
  • Release Date: Aug 27
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 43. tbd
  • User: 8.4
  • Release Date: Aug 26
 44. 72
  • User: 7.4
  • Release Date: Aug 26
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 25
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 24
 48. tbd
  • User: 4.0
  • Release Date: Aug 24
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 23
 50. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Aug 23
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 52. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 22
 54. 83
  • User: 7.6
  • Release Date: Aug 22
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 56. tbd
  • User: 4.8
  • Release Date: Aug 20
 57. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 58. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 59. 73
  • User: 6.8
  • Release Date: Aug 20
 60. 82
  • User: 7.4
  • Release Date: Aug 20
 61. 86
  • User: 7.3
  • Release Date: Aug 20
 62. 66
  • User: 6.5
  • Release Date: Aug 20
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 19
 64. 79
  • User: 7.8
  • Release Date: Aug 19
 65. tbd
  • User: 2.2
  • Release Date: Aug 19
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 19
 67. tbd
  • User: 6.3
  • Release Date: Aug 19
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 17
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 70. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 71. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 16
 72. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Aug 16
 73. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Aug 16
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 80. tbd
  • User: 3.5
  • Release Date: Aug 15
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 83. 73
  • User: 7.0
  • Release Date: Aug 15
 84. 86
  • User: 5.4
  • Release Date: Aug 15
 85. 58
  • User: 6.5
  • Release Date: Aug 15
 86. 83
  • User: 6.8
  • Release Date: Aug 15
 87. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 89. tbd
  • User: 5.3
  • Release Date: Aug 14
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 14
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 93. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Aug 13
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 13
 96. 80
  • User: 8.6
  • Release Date: Aug 13
 97. 87
  • User: 8.6
  • Release Date: Aug 13
 98. 66
  • User: 7.6
  • Release Date: Aug 13
 99. 62
  • User: 6.0
  • Release Date: Aug 13
 100. 79
  • User: 7.9
  • Release Date: Aug 13
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 12
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 12
 103. 72
  • User: 7.7
  • Release Date: Aug 12
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 11
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 11
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 10
 107. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 10
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 9
 109. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 8
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 8
 111. 85
  • User: 8.5
  • Release Date: Aug 8
 112. 88
  • User: 7.3
  • Release Date: Aug 8
 113. 90
  • User: 7.1
  • Release Date: Aug 8
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 7
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 117. 75
  • User: 7.4
  • Release Date: Aug 6
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 6
 119. 81
  • User: 8.7
  • Release Date: Aug 6
 120. 76
  • User: 7.2
  • Release Date: Aug 6
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 5
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 5
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 4
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 4
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 2
 127. 67
  • User: 7.6
  • Release Date: Aug 2
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 1
 129. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 1
 130. tbd
  • User: 1.0
  • Release Date: Aug 1
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 1
 132. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Aug 1
 133. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Jul 31
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 31
 139. 67
  • User: 6.8
  • Release Date: Jul 31
 140. tbd
  • User: 4.4
  • Release Date: Jul 31
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 144. tbd
  • User: 6.8
  • Release Date: Jul 30
 145. 69
  • User: 6.0
  • Release Date: Jul 30
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 30
 147. 18
  • User: 2.4
  • Release Date: Jul 29
 148. 72
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 29
 149. 73
  • User: 7.9
  • Release Date: Jul 29
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 27
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 26
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 158. 20
  • User: 1.3
  • Release Date: Jul 25
 159. 76
  • User: 7.4
  • Release Date: Jul 25
 160. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 25
 161. 78
  • User: 7.2
  • Release Date: Jul 24
 162. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Jul 24
 163. 64
  • User: 4.8
  • Release Date: Jul 24
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 165. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 167. 67
  • User: 7.8
  • Release Date: Jul 23
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 23
 169. tbd
  • User: 5.7
  • Release Date: Jul 22
 170. 41
  • User: 6.1
  • Release Date: Jul 22
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 21
 172. 70
  • User: 6.5
  • Release Date: Jul 18
 173. 59
  • User: 5.5
  • Release Date: Jul 18
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 16
 175. 26
  • User: 1.4
  • Release Date: Jul 16
 176. 60
  • User: 7.1
  • Release Date: Jul 16
 177. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Jul 15
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 13
 179. 74
  • User: 6.3
  • Release Date: Jul 11
 180. 73
  • User: 3.9
  • Release Date: Jul 11
 181. 55
  • User: 5.3
  • Release Date: Jul 11
 182. 76
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 11
 183. tbd
  • User: 3.6
  • Release Date: Jul 9
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 185. 75
  • User: 7.7
  • Release Date: Jul 9
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 187. 85
  • User: 8.5
  • Release Date: Jul 9
 188. 90
  • User: 6.3
  • Release Date: Jul 9
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 8
 191. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Jul 8
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 7
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 5
 195. 79
  • User: 8.1
  • Release Date: Jul 4
 196. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3

Coming Soon

  • Release Date: Nov 18, 2014
  • Platform: PC
  Dragon Age: Inquisition Image
  • Release Date: Aug 26, 2014
  • Platform: PC
  Sacred 3 Image
  • Release Date: Sep 2, 2014
  • Platform: PC
  The Sims 4 Image

July 2014 Releases

 1. Week of Jul 20, 2014

 2. Week of Jul 27, 2014

 3. Week of Aug 3, 2014

 4. Week of Aug 10, 2014

 5. Week of Aug 17, 2014

 6. Week of Aug 24, 2014