PC Games

 1. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Jun 30
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 21
 4. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 19
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 10
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 7. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 31
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 23
 11. 71
  • User: 7.5
  • Release Date: Jul 18
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 28
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 3
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 18
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 2
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 22
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 3
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 12
 22. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Feb 28
 23. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Oct 31
 24. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 31
 25. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 22
 26. 63
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 28. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 13
 29. 66
  • User: 6.8
  • Release Date: Jul 6
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 3
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 8
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 20
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 3
 35. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 15
 36. 54
  • User: 7.1
  • Release Date: Feb 12
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 38. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: Jun 16
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 40. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: Sep 30
 41. 77
  • User: 9.1
  • Release Date: Jun 6
 42. 62
  • User: 5.8
  • Release Date: Jun 18
 43. 67
  • User: 6.1
  • Release Date: Oct 20
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 6
 45. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 14
 46. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Aug 16
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 27
 48. 53
  • User: 8.0
  • Release Date: Feb 23
 49. tbd
  • User: 4.7
  • Release Date: May 27
 50. 57
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 4
 51. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Aug 30
 52. tbd
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 25
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 22
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 31
 55. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 14
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 57. 81
  • User: 8.0
  • Release Date: Sep 20
 58. 79
  • User: 8.7
  • Release Date: Nov 5
 59. 87
  • User: 8.6
  • Release Date: Mar 14
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 61. 68
  • User: 6.7
  • Release Date: May 19
 62. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 63. tbd
  • User: 7.9
  • Release Date: Mar 10
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 14
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 16
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 13
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 5
 68. 35
  • User: 6.7
  • Release Date: Nov 30
 69. tbd
  • User: 5.6
  • Release Date: Apr 3
 70. 56
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 17
 71. 89
  • User: 6.9
  • Release Date: Jul 31
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 5
 73. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 1
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 20
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 29
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 25
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 20
 80. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 9
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 11
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 18
 83. 52
  • User: 7.2
  • Release Date: Jun 12
 84. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 12
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 23
 86. tbd
  • User: 8.8
  • Release Date: Mar 31
 87. 58
  • User: 6.4
  • Release Date: May 15
 88. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 31
 89. 49
  • User: 6.2
  • Release Date: Jul 1
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 4
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 20
 92. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 12
 93. 68
  • User: 8.1
  • Release Date: Oct 23
 94. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 19
 95. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 9
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 24
 97. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 21
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 17
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 5
 101. 68
  • User: 7.2
  • Release Date: May 4
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 103. 50
  • User: 6.8
  • Release Date: Jul 16
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 10
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 12
 107. tbd
  • User: 5.0
  • Release Date: Jan 6
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 109. 63
  • User: 7.3
  • Release Date: Jul 24
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 5
 111. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: May 28
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 15
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 3
 114. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 21
 115. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 3
 116. 58
  • User: 5.2
  • Release Date: Jul 28
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 20
 119. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 10
 120. 83
  • User: 7.9
  • Release Date: Nov 8
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 6
 122. 45
  • User: 6.1
  • Release Date: Mar 13
 123. 67
  • User: 5.3
  • Release Date: Dec 18
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 125. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 126. 80
  • User: 7.1
  • Release Date: Jul 13
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 128. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 8
 129. tbd
  • User: 6.6
  • Release Date: May 23
 130. tbd
  • User: 6.5
  • Release Date: Aug 14
 131. tbd
  • User: 7.4
  • Release Date: Aug 28
 132. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 13
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 1
 135. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 9
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 16
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 18
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 26
 140. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 21
 141. 36
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 20
 142. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 10
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 144. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 18
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 15
 146. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Mar 31
 147. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Sep 30
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 26
 149. tbd
  • User: 6.9
  • Release Date: Jul 18
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 9
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 14
 152. 82
  • User: 8.1
  • Release Date: Sep 28
 153. 73
  • User: 5.4
  • Release Date: Dec 8
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 27
 155. 49
  • User: 6.4
  • Release Date: Jul 1
 156. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 12
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 2
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 159. 51
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 30
 160. 64
  • User: 7.4
  • Release Date: May 13
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 6
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 24
 164. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 20
 165. 73
  • User: 7.3
  • Release Date: Apr 26
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 26
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 168. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 29
 169. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 20
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 171. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 7
 172. tbd
  • User: 8.3
  • Release Date: Jul 31
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 7
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Feb 16
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 18
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 21
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jan 22
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 18
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 11
 182. tbd
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 10
 183. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 13
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 29
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 29
 187. 67
  • User: 8.4
  • Release Date: May 8
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 19
 189. tbd
  • User: 4.8
  • Release Date: Sep 18
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 9
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 7
 192. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 193. 74
  • User: 6.0
  • Release Date: Sep 30

Coming Soon

  • Release Date: Oct 28, 2016
  • Platform: PC
  Titanfall 2 Image
  • Release Date: Nov 11, 2016
  • Platform: PC
  Dishonored 2 Image
  • Release Date: Nov 29, 2016
  • Platform: PC
  Watch Dogs 2 Image

October 2016 Releases

 1. Week of Oct 16, 2016

 2. Week of Oct 23, 2016

 3. Week of Oct 30, 2016

 4. Week of Nov 6, 2016

 5. Week of Nov 13, 2016

 6. Week of Nov 20, 2016

 7. Week of Nov 27, 2016