THE PRINCESS BLADE TRAILER

Autoplay: On | Off

Description: The Princess Blade movie trailer - starring Shiro Sano, Hideaki Ito, Kyusaku Shimada, Yoichi Namata, Yoichi Numata, Yumiko Shaku. Directed by Shinsuke Sato. Genre: Sci-Fi Rating: R

Comments (0)