Jane Hamilton

Jane Hamilton's Scores

Highest Metascore: 75 Baten Kaitos Origins
Lowest Metascore: 75 Baten Kaitos Origins
Score distribution:
  1. Positive: 1 out of 1
  2. Mixed: 0 out of 1
  3. Negative: 0 out of 1
1 game review
Title: Year: Credit: User score:
75 Baten Kaitos Origins (GC) Sep 25, 2006 English VA: Mallo / English VA: Mallo 8.5