Kazuaki Ezato

Kazuaki Ezato's Scores

  • Games
Highest Metascore: 79 Metal Slug Advance
Lowest Metascore: 64 King of Fighters: Maximum Impact
Score distribution:
  1. Positive: 1 out of 2
  2. Negative: 0 out of 2
2 game reviews
Title: Year: Credit: User score:
79 Metal Slug Advance (GBA) Dec 2, 2004 Sub Programmer / Sub Programmer 8.3
64 King of Fighters: Maximum Impact (PS2) Oct 12, 2004 Lead Programmer / Lead Programmer 6.9