Nobuhiko Okayasu

Nobuhiko Okayasu's Scores

  • Games
Highest Metascore: 92 Xenoblade Chronicles
Lowest Metascore: 69 Disaster: Day of Crisis
Score distribution:
  1. Positive: 2 out of 4
  2. Negative: 0 out of 4
4 game reviews
Title: Year: Credit: User score:
92 Xenoblade Chronicles (WII) Apr 6, 2012 Animation / Animation 9.0
69 Disaster: Day of Crisis (WII) TBA Animation / Animation 8.8
75 Baten Kaitos Origins (GC) Sep 25, 2006 Animation Designer / Animation Designer 8.3
73 Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Bose (PS2) Feb 15, 2005 Free Roaming Motion Designer / Free Roaming Motion Designer 8.2