Zhou Sun

Zhou Sun's Scores

  • Movies
Average career score: 62
Highest Metascore: 75 Jing Ke ci Qin Wang
Lowest Metascore: 49 Zhou Yu de huo che
Score distribution:
  1. Positive: 1 out of 2
  2. Negative: 0 out of 2
2 movie reviews
Title: Year: Credit: User score:
49 Zhou Yu de huo che Jul 16, 2004 Director / Producer / Writer / The Guy In The Dining Car 5.8
75 Jing Ke ci Qin Wang Dec 17, 1999 Dan, Prince Of Yan 5.9