PC Games

 1. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Jul 16
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 15
 3. tbd
  • User: 9.2
  • Release Date: Jul 12
 4. 66
  • User: 8.1
  • Release Date: Jul 12
 5. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 12
 6. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 7. 58
  • User: 4.8
  • Release Date: Jul 10
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 10
 11. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 12. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 9
 13. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 6
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 4
 15. 51
  • User: 6.8
  • Release Date: Jul 3
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 3
 17. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jul 2
 18. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 30
 19. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 29
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 27
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 27
 22. 55
  • User: 5.5
  • Release Date: Jun 26
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 26
 24. 81
  • User: 8.0
  • Release Date: Jun 26
 25. 25
  • User: 2.9
  • Release Date: Jun 26
 26. tbd
  • User: 7.3
  • Release Date: Jun 26
 27. 61
  • User: 6.0
  • Release Date: Jun 26
 28. 66
  • User: 7.3
  • Release Date: Jun 26
 29. tbd
  • User: 4.0
  • Release Date: Jun 26
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 25
 31. 63
  • User: 7.6
  • Release Date: Jun 25
 32. 63
  • User: 7.9
  • Release Date: Jun 25
 33. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 25
 34. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 24
 35. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Jun 22
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 22
 37. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 22
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 20
 39. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 20
 40. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 20
 41. 50
  • User: 7.3
  • Release Date: Jun 20
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 20
 43. 84
  • User: 7.1
  • Release Date: Jun 19
 44. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 45. 67
  • User: 8.0
  • Release Date: Jun 19
 46. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 19
 47. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 15
 48. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: Jun 14
 49. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 14
 50. 72
  • User: 7.9
  • Release Date: Jun 12
 51. 59
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 12
 52. 71
  • User: 7.8
  • Release Date: Jun 11
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 11
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 8
 55. 73
  • User: 6.2
  • Release Date: Jun 7
 56. tbd
  • User: 8.5
  • Release Date: Jun 6
 57. 83
  • User: 8.0
  • Release Date: Jun 5
 58. 51
  • User: 3.6
  • Release Date: Jun 5
 59. 62
  • User: 5.9
  • Release Date: Jun 5
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 61. 48
  • User: 5.4
  • Release Date: Jun 5
 62. 79
  • User: 7.9
  • Release Date: Jun 5
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 65. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 5
 66. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 4
 67. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 4
 68. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 4
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 4
 70. 34
  • User: 5.4
  • Release Date: Jun 1
 71. 62
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 74. tbd
  • User: 4.6
  • Release Date: Jun 1
 75. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Jun 1
 78. 72
  • User: 5.5
  • Release Date: May 31
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 31
 80. 68
  • User: 7.1
  • Release Date: May 30
 81. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 82. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 30
 83. 67
  • User: 6.3
  • Release Date: May 29
 84. 48
  • User: 3.0
  • Release Date: May 29
 85. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 29
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 28
 87. tbd
  • User: 6.0
  • Release Date: May 28
 88. 57
  • User: 6.8
  • Release Date: May 22
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 22
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 18
 91. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 18
 92. tbd
  • User: 5.8
  • Release Date: May 16
 93. 76
  • User: 7.3
  • Release Date: May 15
 94. 69
  • User: 8.4
  • Release Date: May 15
 95. 60
  • User: 8.3
  • Release Date: May 15
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 15
 97. tbd
  • User: 8.7
  • Release Date: May 14
 98. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 99. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 14
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 13
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 10
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 10
 103. 61
  • User: 7.9
  • Release Date: May 9
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 9
 105. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 9
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 9
 107. 65
  • User: tbd
  • Release Date: May 8
 108. 50
  • User: 5.0
  • Release Date: May 8
 109. 73
  • User: 7.9
  • Release Date: May 8
 110. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 8
 111. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 8
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 8
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 7
 114. 74
  • User: 8.0
  • Release Date: May 4
 115. 68
  • User: 7.2
  • Release Date: May 4
 116. 62
  • User: 6.6
  • Release Date: May 4
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 4
 119. 75
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 2
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: May 1
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 30
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 124. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 27
 125. 79
  • User: 7.2
  • Release Date: Apr 26
 126. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 25
 127. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 25
 128. 86
  • User: 8.1
  • Release Date: Apr 24
 129. 59
  • User: 7.0
  • Release Date: Apr 24
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 131. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 24
 132. 40
  • User: 5.6
  • Release Date: Apr 23
 133. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 18
 134. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 16
 135. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 15
 136. 49
  • User: 3.0
  • Release Date: Apr 13
 137. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 138. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 10
 140. 57
  • User: 8.3
  • Release Date: Apr 9
 141. 56
  • User: 8.3
  • Release Date: Apr 9
 142. tbd
  • User: 7.1
  • Release Date: Apr 7
 143. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 4
 144. 58
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 3
 145. 75
  • User: 6.8
  • Release Date: Apr 3
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 147. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 148. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 2
 149. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Apr 1
 150. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 31
 151. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 30
 152. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Mar 29
 153. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Mar 29
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 28
 155. 62
  • User: 6.6
  • Release Date: Mar 27
 156. 69
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 157. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 158. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 27
 159. 85
  • User: 8.0
  • Release Date: Mar 26
 160. 84
  • User: 8.4
  • Release Date: Mar 26
 161. 86
  • User: 8.6
  • Release Date: Mar 26
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 163. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 26
 164. 71
  • User: 8.0
  • Release Date: Mar 23
 165. 82
  • User: 8.4
  • Release Date: Mar 20
 166. 39
  • User: 5.9
  • Release Date: Mar 20
 167. 79
  • User: 6.4
  • Release Date: Mar 20
 168. 79
  • User: 8.0
  • Release Date: Mar 20
 169. 57
  • User: 6.3
  • Release Date: Mar 20
 170. 55
  • User: 6.8
  • Release Date: Mar 20
 171. tbd
  • User: 7.5
  • Release Date: Mar 20
 172. 63
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 20
 173. 74
  • User: 6.5
  • Release Date: Mar 20
 174. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 20
 175. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 20
 176. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Mar 20
 177. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 20
 178. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 20
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 20
 180. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 20
 181. 53
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 16
 182. 67
  • User: 8.2
  • Release Date: Mar 16
 183. 70
  • User: 7.4
  • Release Date: Mar 16
 184. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Mar 15
 185. 70
  • User: 8.5
  • Release Date: Mar 13
 186. 86
  • User: 8.8
  • Release Date: Mar 13
 187. tbd
  • User: 7.8
  • Release Date: Mar 13
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 13
 189. 48
  • User: 2.7
  • Release Date: Mar 12
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 12
 191. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 9
 192. 77
  • User: 9.2
  • Release Date: Mar 8
 193. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 8
 194. 44
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 195. tbd
  • User: 7.6
  • Release Date: Mar 7
 196. 76
  • User: 8.8
  • Release Date: Mar 7
 197. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 198. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7
 199. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Mar 7

Coming Soon

  • Release Date: Feb 27, 2015
  • Platform: PC
  Dragon Ball: Xenoverse Image
  • Release Date: Apr 15, 2015
  • Platform: PC
  Mortal Kombat X Image
  • Release Date: Mar 17, 2015
  • Platform: PC
  Project CARS Image

January 2015 Releases

 1. Week of Jan 18, 2015

 2. Week of Jan 25, 2015

 3. Week of Feb 1, 2015

 4. Week of Feb 8, 2015

 5. Week of Feb 15, 2015

 6. Week of Feb 22, 2015