PC Games

 1. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 7
 2. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 6
 3. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 4. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: Dec 5
 5. tbd
  • User: 7.7
  • Release Date: Dec 5
 6. 52
  • User: 8.0
  • Release Date: Dec 5
 7. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Dec 5
 8. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 5
 9. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 1
 10. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Dec 1
 11. 85
  • User: 7.9
  • Release Date: Dec 1
 12. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Dec 1
 13. 62
  • User: 7.1
  • Release Date: Nov 30
 14. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 29
 15. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 27
 16. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 25
 17. tbd
  • User: 5.5
  • Release Date: Nov 24
 18. 57
  • User: 8.8
  • Release Date: Nov 24
 19. 67
  • User: 7.8
  • Release Date: Nov 23
 20. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 21. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 22
 22. 65
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 22
 23. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 24. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 21
 25. 77
  • User: 8.0
  • Release Date: Nov 21
 26. 72
  • User: 7.6
  • Release Date: Nov 21
 27. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 18
 28. 63
  • User: 8.4
  • Release Date: Nov 18
 29. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 18
 30. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 17
 31. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 17
 32. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 16
 33. 35
  • User: 6.7
  • Release Date: Nov 16
 34. 73
  • User: 7.5
  • Release Date: Nov 16
 35. 48
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 15
 36. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 15
 37. 82
  • User: 8.3
  • Release Date: Nov 15
 38. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 15
 39. 56
  • User: 5.7
  • Release Date: Nov 15
 40. 46
  • User: 6.1
  • Release Date: Nov 15
 41. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 42. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 14
 43. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 10
 44. 75
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 10
 45. 71
  • User: 6.8
  • Release Date: Nov 10
 46. 76
  • User: 7.9
  • Release Date: Nov 9
 47. 66
  • User: 4.0
  • Release Date: Nov 8
 48. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 8
 49. 84
  • User: 8.5
  • Release Date: Nov 8
 50. 64
  • User: 8.1
  • Release Date: Nov 7
 51. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 4
 52. 79
  • User: 7.0
  • Release Date: Nov 4
 53. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 3
 54. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 3
 55. tbd
  • User: 8.9
  • Release Date: Nov 3
 56. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 2
 57. 71
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 2
 58. 75
  • User: 6.7
  • Release Date: Nov 2
 59. 63
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 1
 60. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 1
 61. 69
  • User: 4.1
  • Release Date: Nov 1
 62. 69
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 1
 63. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Nov 1
 64. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 31
 65. 78
  • User: 8.8
  • Release Date: Oct 31
 66. 82
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 31
 67. 68
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 30
 68. tbd
  • User: 8.0
  • Release Date: Oct 27
 69. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 27
 70. 71
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 27
 71. 76
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 27
 72. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 26
 73. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 26
 74. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 26
 75. 57
  • User: 5.5
  • Release Date: Oct 26
 76. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 77. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 78. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 79. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 80. 52
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 25
 81. 86
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 25
 82. 76
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 25
 83. 94
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 25
 84. 61
  • User: 6.4
  • Release Date: Oct 24
 85. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 24
 86. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 20
 87. 36
  • User: 6.7
  • Release Date: Oct 20
 88. tbd
  • User: 1.6
  • Release Date: Oct 20
 89. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 19
 90. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 19
 91. 64
  • User: 8.6
  • Release Date: Oct 19
 92. 68
  • User: 7.3
  • Release Date: Oct 19
 93. 74
  • User: 6.9
  • Release Date: Oct 19
 94. tbd
  • User: 7.0
  • Release Date: Oct 18
 95. 81
  • User: 7.5
  • Release Date: Oct 18
 96. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 97. 66
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 17
 98. 67
  • User: 6.3
  • Release Date: Oct 17
 99. 88
  • User: 8.2
  • Release Date: Oct 17
 100. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 14
 101. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 102. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 13
 103. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 12
 104. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 12
 105. tbd
  • User: 8.6
  • Release Date: Oct 12
 106. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 12
 107. 69
  • User: 8.8
  • Release Date: Oct 12
 108. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 11
 109. 45
  • User: 7.7
  • Release Date: Oct 11
 110. 76
  • User: 7.8
  • Release Date: Oct 11
 111. 81
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 11
 112. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 10
 113. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 8
 114. 84
  • User: 7.1
  • Release Date: Oct 6
 115. 81
  • User: 8.8
  • Release Date: Oct 6
 116. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 5
 117. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 5
 118. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 5
 119. 82
  • User: 4.8
  • Release Date: Oct 5
 120. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 4
 121. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 4
 122. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 4
 123. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 4
 124. 78
  • User: 6.6
  • Release Date: Oct 4
 125. 58
  • User: 4.2
  • Release Date: Oct 4
 126. 71
  • User: 8.5
  • Release Date: Oct 4
 127. 61
  • User: 8.5
  • Release Date: Oct 4
 128. 77
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 4
 129. 75
  • User: 7.2
  • Release Date: Oct 4
 130. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 3
 131. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: Oct 2
 132. 85
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 2
 133. 73
  • User: 7.6
  • Release Date: Oct 2
 134. 80
  • User: 7.2
  • Release Date: Oct 2
 135. 75
  • User: 8.3
  • Release Date: Oct 2
 136. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 137. 66
  • User: tbd
  • Release Date: Oct 1
 138. 75
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 28
 139. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 140. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 141. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 27
 142. 82
  • User: 8.5
  • Release Date: Sep 27
 143. 72
  • User: 7.9
  • Release Date: Sep 27
 144. 64
  • User: 6.2
  • Release Date: Sep 27
 145. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 146. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 26
 147. tbd
  • User: 9.0
  • Release Date: Sep 26
 148. tbd
  • User: 8.1
  • Release Date: Sep 26
 149. 71
  • User: 7.6
  • Release Date: Sep 26
 150. 88
  • User: 8.9
  • Release Date: Sep 26
 151. 56
  • User: 5.7
  • Release Date: Sep 26
 152. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 153. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 25
 154. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 23
 155. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 22
 156. 47
  • User: 5.7
  • Release Date: Sep 22
 157. 75
  • User: 8.4
  • Release Date: Sep 22
 158. 58
  • User: 4.5
  • Release Date: Sep 22
 159. 70
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 21
 160. 85
  • User: 8.4
  • Release Date: Sep 21
 161. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 20
 162. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 20
 163. 81
  • User: 8.1
  • Release Date: Sep 20
 164. 80
  • User: 8.4
  • Release Date: Sep 20
 165. 83
  • User: 8.6
  • Release Date: Sep 20
 166. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 20
 167. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 19
 168. 80
  • User: 8.1
  • Release Date: Sep 19
 169. 77
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 16
 170. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 16
 171. 68
  • User: 7.2
  • Release Date: Sep 15
 172. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 14
 173. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 13
 174. tbd
  • User: 3.6
  • Release Date: Sep 13
 175. 76
  • User: 8.7
  • Release Date: Sep 13
 176. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 12
 177. 79
  • User: 7.8
  • Release Date: Sep 12
 178. 75
  • User: 4.0
  • Release Date: Sep 12
 179. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 8
 180. 63
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 8
 181. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 182. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 6
 183. 77
  • User: 7.3
  • Release Date: Sep 6
 184. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 5
 185. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 186. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 2
 187. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 188. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 189. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 190. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Sep 1
 191. 72
  • User: 7.3
  • Release Date: Sep 1
 192. 66
  • User: 5.6
  • Release Date: Aug 31
 193. 65
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 31
 194. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 195. tbd
  • User: tbd
  • Release Date: Aug 30
 196. 77
  • User: 8.0
  • Release Date: Aug 30
 197. 44
  • User: 2.8
  • Release Date: Aug 26

Coming Soon

  • Release Date: Oct 24, 2014
  • Platform: PC
  Sid Meier's Civilization: Beyond Earth Image
  • Release Date: Nov 18, 2014
  • Platform: PC
  Dragon Age: Inquisition Image
  • Release Date: Dec 2, 2014
  • Platform: PC
  The Crew Image

October 2014 Releases

 1. Week of Oct 12, 2014

 2. Week of Oct 19, 2014

 3. Week of Oct 26, 2014

 4. Week of Nov 2, 2014

 5. Week of Nov 9, 2014

 6. Week of Nov 16, 2014

 7. Week of Nov 23, 2014